ร้านรับซื้อของเก่ารับซื้อขยะก็มีการรับจ้างสอนด้วย

          การทำธุรกิจอะไรก็แล้วแต่หากทำแบบเดิมๆ รายได้ก็เท่าเดิมบวกลบไม่มาก ดังนั้นเราจึงควรพัฒนาต่อยอดอยู่เสมอ และกรณีตัวอย่างที่ผมจะเขียนถึงในบทความนี้ คือ ร้านรับซื้อของเก่า รับซื้อขยะ เปิดรับสอนการเปิดร้านร้านรับซื้อของเก่า รับซื้อขยะ นั่นเอง           ขณะที่ผมขับรถไปก็มองสิ่งที่อยู่รอบข้างถนนไปด้วย หากขับไม่ชำนาญอย่าทำตามนะครับ ซึ่งผมก็เหลือบไปเห็นร้านรับซื้อร้านรับซื้อของเก่า รับซื้อขยะ ร้านหนึ่งขึ้นป้ายหน้าร้านว่ารับสอนการเปิดร้านร้านรับซื้อของเก่า