ตัวแทนจำหน่าย


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

“รู้เขารู้เรา รบร้อยครั้งชนะร้อยครั้ง”  กลยุทธ์นี้ยังใช้ได้ดีเสมอ  เพราะหากเราจะทำอะไรก็แล้วแต่  เราควรรู้จักตัวเองให้ดีเสียก่อน  ยิ่งมีการแข่งขันก็ต้องทำความรู้จักกับคู่ต่อแข่งของเราให้ดี  บทความนี้ผมจะแนะนำหลักการประเมินตนเองให้เป็นแนวทางก่อนที่จะเริ่มต้นสร้างธุรกิจส่วนตัวหรือจะเปิดร้านขายอะไรสักอย่าง  ด้วยการวิเคราะห์ SWOT ครับ

จุดแข็ง  : Strengths (S)  คือ จุดแข็งของเราครับ  เราต้องรู้จักตัวเองให้ดีก่อนว่าเรามีจุดแข็งอะไรบ้าง เช่น เป็นคนพูดเก่ง กล้าตัดสินใจ  มีทำเลที่ดีสามารถเปิดร้านได้โดยไม่ต้องเสียค่าเช่า  มีทุนเป็นของตัวเอง  มียานพาหนะเป็นของตัวเองหรือมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เป็นต้น  อันดับต่อไปคือเราสามารถนำจุดแข็งของเรามาใช้ให้เป็นประโยชน์ได้  เช่น  ทำอาหารอร่อยและมีทำเลที่มีคนเดินผ่านจำนวนมากเป็นประจำ  เราก็เปิดร้านขายอาหารซะเลย

จุดอ่อน : Weaknesses (W)  รู้ว่าจุดอ่อนของตัวเองคืออะไร เช่น มีเงินทุนน้อย  ไม่มีทำเลขายของเป็นของตัวเอง  และขาดความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่จะทำให้ได้เปรียบคนอื่น  เป็นต้น  หากเรารู้ตัวว่ามีจุดอ่อนเยอะมากกว่าจุดแข็งที่เรามีก็ไม่ใช่ว่าจะหมดหนทาง  แต่ให้เรามุ่งมั่นหมั่นพัฒนาจุดอ่อนที่เรามีให้กลายเป็นจุดแข็งให้ได้  เช่น  พูดไม่เก่งก็ไปหัดพูดให้บ่อยขึ้น  ศึกษาสินค้าที่เราขายให้เข้าใจถ่องแท้เป็นผู้รู้ลึกรู้จริงในสินค้าตัวนั้นๆ  แล้วคำพูดจะพรั่งพรูออกมาเองเมื่อลูกค้าถามเกี่ยวกับสินค้า  คราวนี้แหละก็จะไม่เป็นจุดอ่อนของเราอีกต่อไป

โอกาส : Opportunities (O)  พยายามค้นหาโอกาสให้เจอ เช่น แหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต่ำ  หรือแม่หรือพี่สาวเราทำกับข้าวอร่อย  ก็ชวนมาเป็นหุ้นส่วนเปิดร้านซะเลย  แล้วเราก็เรียนรู้การทำกับข้าว  สุดท้ายก็จะกลายมาเป็นจุดแข็งของเรา  การวิเคราะห์ว่าสิ่งไหนเป็นโอกาสของเราให้พิจารณาว่าสิ่งนั้นเป็นประโยชน์กับเรามากน้อยแค่ไหน  และสิ่งเหล่านั้นเป็นปัจจัยภายนอกเราไม่สามารถควบคุมได้  แต่เราสามารถอาศัยใช้ให้เป็นประโยชน์แก่เราได้

อุปสรรค : Threats (T)  ข้อนี้ตรงข้ามกับโอกาส คือ ปัจจัยภายนอกที่ส่งผลกระทบที่ไม่ดีกับเรา เช่น น้ำมันแพง  มีคู่แข่งในพื้นที่จำนวนมาก  ญาติพี่น้องไม่เห็นด้วยกับความคิดของเรา เป็นต้น  แต่เราควรรู้ไว้เพื่อหาวิธีการหลบหลีกจากปัญหาต่างๆ  หรือเพื่อป้องกันปัญหาต่างๆที่จะเกิดขึ้นได้กับธุรกิจของเรา

ที่กล่าวมาทั้งหมดนั้นผมอยากแนะนำว่า  ให้ท่านเขียนออกมาเป็นข้อๆ เลยว่ามีอะไรบ้าง  เราจะรู้ว่าควรทำอย่างไร  เพราะถ้าหากเรามีจุดแข็งและโอกาสมากก็เป็นการเหมาะที่เราจะรุกในการเปิดร้านขายอะไรสักอย่างหรือเริ่มต้นทำธุรกิจส่วนตัว  แต่หากมีจุดอ่อนและอุปสรรคมากกว่าเราควรถอยเพื่อตั้งหลักแล้วหาวิธีการพัฒนาตัวเองให้เป็นจุดแข็งหรือเพื่อหลีกเลี่ยงอุปสรรคแล้วเริ่มต้นเดินหน้าต่อไป  เมื่อท่านเข้าใจแล้วหวังว่าเป็นประโยชน์ต่อการวิเคราะห์ตนเองเพื่อเริ่มก่อร่างสร้างตัวเปิดร้านเป็นของตัวเองได้ดั่งใจครับ  เมื่อรู้จักตัวเองแล้วคุณจะรู้ว่าจะเปิดร้านขายอะไรดี


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------